Επισκέπτες σελίδας:

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Aδελφοποίηση πόλεων

Η αδελφοποίηση αποτελεί ένα εκπληκτικά ευέλικτο «εργαλείο» με πολυάριθμες δυνατότητες εφαρμογής.

Μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ μικρών χωριών, κωμοπόλεων, μεγάλων πόλεων, χωρών, κ.λπ.

Μπορεί να εστιάσει σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων, ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή διάφοροι παράγοντες από δύο ή περισσότερες αδελφοποιημένες κοινότητες. Μια επιτυχημένη συνεργασία αδελφοποίησης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις κοινότητες και τους δήμους.

Ενώνοντας τους ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, αποτελεί μια ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία.

Μπορεί να βοηθήσει τους νέους να συνεργαστούν με τους εταίρους τους από τις άλλες χώρες και πόλεις και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Μπορεί να βοηθήσει τους πάντες να κατανοήσουν καλύτερα, ποιά είναι από πρακτικής πλευράς η έννοια της ενωμένης Ευρώπης, δηλαδή ποιά είναι η σημασία της σήμερα, αλλά και πού μπορεί να μας οδηγήσει το μέλλον. 

 -Άγγελος Μητσόπουλος-

Δεν υπάρχουν σχόλια: