Επισκέπτες σελίδας:

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Ζαγορίου. Ξεχωρίζουν η εγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Ζαγορίου, ο ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), ενώ θα γίνει επίσης ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζαγορίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: