Επισκέπτες σελίδας:

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελατοχωρίου, μετά την εκλογή τους από την προηγηθείσα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και αφού βρέθηκαν παρόντα και τα 5 μέλη του συγκροτήθηκαν σε σώμα και εξέλεξαν:

Πρόεδρος:  Δοβώνης Ιωάννης του Χρύσανθου
Αντιπρόεδρος:  Βλαχιώτης Χρήστος του Κωνσταντίνου ,
Γραμματέας: Βλαχιώτης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου ,
Ταμίας: Γιώτη Κωνσταντίνα του Ελευθερίου,
Έφορος εκδηλώσεων: Γαβριήλ   Αλεξάνδρα-Αθηνά του Αναστασίου


Σημείωση: 
Κάθε τακτικό μέλος καταβάλλει στο Ταμείο του Συλλόγου ως δικαίωμα εγγραφής πέντε (5) ευρώ και ετήσια συνδρομή δύο (2) ευρώ . Το Δ.Σ. δύναται ν’ αυξομειώνει τις εξαμηνιαίες συνδρομές ανάλογα με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες του τόπου. Σε περίπτωση διαφωνίας η τελική έγκριση δίδεται από τη Γ.Σ.

Κάθε μέλος μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει εκούσια από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: