Επισκέπτες σελίδας:

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου (πρόεδρος, αντιπρόεδρος κτλ)

Ο Νίκος Βρακότας εξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου με ψήφους 16 έγκυρα και ένα λευκό. Από την αντιπολίτευση εξελέγησαν στη θέση του αντιπροέδρου ο κ. Χρήστος Βλαχιώτης  και γραμματέας ΔΣ ο κ. Βασίλειος Ζαρκάδας.
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής έχουν ως εξής. Από την πλειοψηφούσα παράταξη οι Σπύρου Βασίλης, Γιώτης  Ελευθέριος, Βλάχος  Μιχαήλ, Κίτσος  Ηλίας
Τζόκας  Στάυρος. Από την αντιπολίτευση Παπαναστασίου Γαβρηήλ και Ρούσκας Παναγιώτης.

Αντιπρόσωποι στην ΠΕΔ εξελέγησαν ο δήμαρχος Βασίλης Σπύρου και ο Δημήτρης Εξάρχου.
Ανακοινώθηκαν επίσης και τα ονόματα των αντιδημάρχων. Πρόκειται για τους: Ανατολικού ΖΑΓΟΡΙΟΥ και Βοβούσας Ηλία Κίτσιο, Κεντρικού Ζαγορίου Τύμφης και Παπίγκου Βλάχο Μιχαήλ και θεματικός Αντιδήμαρχος Λευτέρης Γιώτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: